Приватне акціонерне товариство " АК-ТРАНС"

Код за ЄДРПОУ: 05475162
Телефон: (044)483-84-26
e-mail: ak-trans04112@ukr.net
Юридична адреса: 04112, м.Київ, вул. Оранжерейна, 1
 

Особлива інформація на 23.10.2018

Титульний аркуш Повідомлення


 Голова правлiння                            Масонцев О.П. 
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

    24.10.2018  
          (дата)
1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "АК-ТРАНС"
    Організаційно-правова форма емітента
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 05475162
    Місцезнаходження емітента
     Поштовий індекс 04112
     Населений пункт м.Київ
     Вулиця, будинок вул. Оранжерейна,1
     Міжміський код, телефон та факс (044) 483-84-09, (044) 483-84-09
     Електронна поштова адреса ak-trans04112@ukr.net

2. Про розмiщення Повiдомлення
     Дата розміщення Повідомлення в стрічці новин 23.10.2018
     Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"
     Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення
     Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення 24.10.2018
     Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено Повідомлення www.ak-trans.pat.ua
     Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет 23.10.2018