Приватне акціонерне товариство " АК-ТРАНС"

Код за ЄДРПОУ: 05475162
Телефон: (044)483-84-26
e-mail: ak-trans04112@ukr.net
Юридична адреса: 04112, м.Київ, вул. Оранжерейна, 1
 

Особлива інформація на 23.10.2018

Інформація про зміну складу посадових осіб eмітента

Дата прийняття рішення Зміни Посада Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані (серія, номер, дата видачи, орган, який видав Володіє часткою (%)
Призначено Член правлiння Петухов Михайло Михайлович , , , 0,000
Зміст інформації 23.10.2018 р. Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства "АК-ТРАНС" (надалi – Товариство) були прийнятi рiшення про змiну складу посадових осiб: – обрано посадову особу – Член правлiння Петухов Михайло Михайлович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Правлiння Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Член правлiння, головний механiк ПрАТ "АК-ТРАНС". Особi не належать акцiї Товариства. Посадову особу обрано строком на п’ять рокiв.
Призначено Заступник Голови првлiння Штаненко Сергiй Павлович , , , 0,314
Зміст інформації 23.10.2018 р. Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства "АК-ТРАНС" (надалi – Товариство) були прийнятi рiшення про змiну складу посадових осiб: – обрано посадову особу – Заступник Голови првлiння Штаненко Сергiй Павлович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Правлiння Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Заступник Голови правлiння ПрАТ "АК-ТРАНС". Особi належать 11113 простих акцiй, що становить 0,31443% статутного капiталу Товариства. Посадову особу обрано строком на п’ять рокiв.
Призначено Член правлiння Цiкота Сергiй Валерiйович , , , 0,037
Зміст інформації 23.10.2018 р. Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства "АК-ТРАНС" (надалi – Товариство) були прийнятi рiшення про змiну складу посадових осiб: – припинено повноваження посадової особи – Член правлiння Цiкота Сергiй Валерiйович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Повноваження припинено в зв'язку iз закiнченням термiну на який обиралась особа. Особi належать 1293 простих акцiй, що становить 0,03658% статутного капiталу Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа займала посаду з 23.10.2013 р.
Призначено Голова правлiння Масонцев Олександр Петрович , , , 0,000
Зміст інформації 23.10.2018 р. Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства "АК-ТРАНС" (надалi – Товариство) були прийнятi рiшення про змiну складу посадових осiб: – обрано посадову особу – Голова правлiння Масонцев Олександр Петрович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Правлiння Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Голова правлiння ПрАТ "АК-ТРАНС". Особi не належать акцiї Товариства. Посадову особу обрано строком на п’ять рокiв.
Призначено Заступник Голови правлiння Штаненко Сергiй Павлович , , , 0,314
Зміст інформації 23.10.2018 р. Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства "АК-ТРАНС" (надалi – Товариство) були прийнятi рiшення про змiну складу посадових осiб: – припинено повноваження посадової особи – Заступник Голови правлiння Штаненко Сергiй Павлович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Повноваження припинено в зв'язку iз закiнченням термiну на який обиралась особа. Особi належать 11113 простих акцiй, що становить 0,31443% статутного капiталу Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа займала посаду з 11.05.2015 р.
Призначено Член правлiння Рубан Тетяна Михайлiвна , , , 0,000
Зміст інформації 23.10.2018 р. Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства "АК-ТРАНС" (надалi – Товариство) були прийнятi рiшення про змiну складу посадових осiб: – припинено повноваження посадової особи – Член правлiння Рубан Тетяна Михайлiвна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Повноваження припинено в зв'язку iз закiнченням термiну на який обиралась особа. Особi не належать акцiї Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа займала посаду з 23.10.2013 р.
Призначено Голова правлiння Масонцев Олександр Петрович , , , 0,000
Зміст інформації 23.10.2018 р. Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства "АК-ТРАНС" (надалi – Товариство) були прийнятi рiшення про змiну складу посадових осiб: – припинено повноваження посадової особи – Голова правлiння Масонцев Олександр Петрович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Повноваження припинено в зв'язку iз закiнченням термiну на який обиралась особа. Особi не належать акцiї Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа займала посаду з 23.10.2013 р.
Призначено Член правлiння Петухов Михайло Михайлович , , , 0,000
Зміст інформації 23.10.2018 р. Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства "АК-ТРАНС" (надалi – Товариство) були прийнятi рiшення про змiну складу посадових осiб: – припинено повноваження посадової особи – Член правлiння Петухов Михайло Михайлович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Повноваження припинено в зв'язку iз закiнченням термiну на який обиралась особа. Особi не належать акцiї Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа займала посаду з 23.10.2013 р.
Призначено Член правлiння Рубан Тетяна Михайлiвна , , , 0,000
Зміст інформації 23.10.2018 р. Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства "АК-ТРАНС" (надалi – Товариство) були прийнятi рiшення про змiну складу посадових осiб: – обрано посадову особу – Член правлiння Рубан Тетяна Михайлiвна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Правлiння Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Член правлiння, головний бухгалтер ПрАТ "АК-ТРАНС". Особi не належать акцiї Товариства. Посадову особу обрано строком на п’ять рокiв.
Призначено Член правлiння Цiкота Сергiй Валерiйович , , , 0,037
Зміст інформації 23.10.2018 р. Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства "АК-ТРАНС" (надалi – Товариство) були прийнятi рiшення про змiну складу посадових осiб: – обрано посадову особу – Член правлiння Цiкота Сергiй Валерiйович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Правлiння Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Член правлiння, водiй ПрАТ "АК-ТРАНС". Особi належать 1293 простих акцiй, що становить 0,03658% статутного капiталу Товариства. Посадову особу обрано строком на п’ять рокiв.